Presentatie Energie Winkel 16-08-2011

Edison67 met windmolen en zonnepanelen (niet zichtbaar), foto: Fieke van Berkom

Op dinsdag 16 augustus vond de presentatie plaats van de Energiewinkel Woensel West voor de bewoners. In Edison67 staan 5 fietsgeneratoren klaar waarmee elektriciteit opgewekt kan worden en op het dak staan een windmolen en twee zonnepanelen. De energie van deze apparaten wordt direct gebruikt in het pand of opgeslagen in accu’s. Bovendien is op een scherm te zien hoeveel energie er wordt opgewekt.

Toelichting door Willem Jan Renders, Van Abbemuseum, foto: Fieke van Berkom

Zo’n twintig bewoners kwamen kijken en luisteren naar een inleiding over duurzame energie van Charlotte Meeuwissen van Amsterdam Smart City. Daarna vertelde Roeland Koppelmans hoe de installatie in Edison67 werkt en Willem Jan Renders van het Van Abbemuseum lichtte toe hoe wijkbewoners mee kunnen doen met het energieproject van Francisco Camacho. Twaalf bewoners schreven zich al meteen in om mee te werken aan het project en te bekijken hoe ze thuis zelf energie kunnen opwekken. Met deze groep gaan we aan de slag.

Fietsgenerator, foto: Fieke van Berkom

Natuurlijk is iedereen in de wijk nog steeds welkom om mee te doen aan het project! Schrijf je in via info@edison67.nl en je krijgt snel bericht over de volgende bijeenkomst.

Advertenties